Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
42 Thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
43 Đăng ký việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
44 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
45 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 4 Tín ngưỡng, tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Chi tiết
46 Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 4 Hộ tịch UBND phường xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con. Chi tiết
47 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
48 Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 3 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
49 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
50 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã nơi đã đăng ký giám hộ trước đây Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10771066