Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
22 Thủ tục xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
23 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước 4 Hộ tịch UBND phường xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND phường xã nơi cư trú của người có yêu cầu Chi tiết
24 Thủ tục chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
25 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
26 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
27 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4 Hộ tịch UBND phường xã nơi người yêu cầu cư trú Chi tiết
28 Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
29 Đăng ký kết hôn lưu động 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
30 Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
31 Đăng ký khai sinh lưu động 4 Hộ tịch UBND phường xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Chi tiết
32 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
33 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
34 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất tháng cho thân nhân khi người có công từ trần 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
35 Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
36 Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
37 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 4 Hộ tịch UBND phường xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Chi tiết
38 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
39 Đăng ký lại kết hôn 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
40 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11158849