Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 4 Nuôi con nuôi UBND phường xã Chi tiết
82 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
83 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
84 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
85 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
86 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
87 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
88 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
89 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
90 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
91 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
92 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
93 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 4 Văn hóa UBND phường xã Chi tiết
94 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
95 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
96 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
97 Giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 4 Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ở cấp xã. Chi tiết
98 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
99 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
100 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60010482