Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
31 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
32 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
33 Đăng ký lại kết hôn 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
34 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
35 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
36 Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
37 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
38 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
39 Thủ tục xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
40 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
41 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
42 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
43 Đăng ký việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
44 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
45 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
46 Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
47 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
48 Đăng ký khai sinh lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
49 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
50 Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
51 Đăng ký kết hôn lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
52 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
53 Thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
54 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
55 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
56 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
57 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
58 Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
59 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
60 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

52194367