Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
91 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
92 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
93 Chứng thực di chúc 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
94 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
95 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
96 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
97 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
98 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
99 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
100 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
101 Thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND phường xã Chi tiết
102 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
103 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
104 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
105 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
106 Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
107 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
108 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
109 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
110 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
111 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
112 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế là đất, tài sản gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
113 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND quận huyện Chi tiết
114 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
115 Giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 4 Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ở cấp xã. Chi tiết
116 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
117 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
118 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
119 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
120 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36213504