Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
122 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
123 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 2 Trồng trọt UBND phường xã Chi tiết
124 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
125 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
126 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
127 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
128 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) 2 Nông nghiệp UBND phường xã Chi tiết
129 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
130 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
131 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 2 Khoa học, Công nghệ và Môi trường UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438781