Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
102 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
103 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
104 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
105 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
106 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
107 Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
108 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
109 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
110 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
111 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
112 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
113 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND phường xã Chi tiết
114 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
115 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
116 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
117 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
118 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
119 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố 4 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
120 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
121 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
122 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
123 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 2 Trồng trọt UBND phường xã Chi tiết
124 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
125 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
126 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
127 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
128 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) 2 Nông nghiệp UBND phường xã Chi tiết
129 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
130 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 2 Phòng, chống thiên tai UBND phường xã Chi tiết
131 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 2 Khoa học, Công nghệ và Môi trường UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438770