Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
3 Đăng ký khai sinh 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
4 Đăng ký kết hôn 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
5 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
6 Đăng ký khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
7 Đăng ký lại khai sinh 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
8 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để trông giữ xe máy, xe đạp 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
9 Thủ tục xác nhận tình trạng nhà, đất 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
10 Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
11 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
12 Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận biển số nhà 4 Xây dựng nhà ở UBND phường xã Chi tiết
13 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
15 Thủ tục giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
16 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
17 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
18 Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại UBND xã (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
19 Thủ tục chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
20 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
21 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
22 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
23 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
24 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong và ngoài thành phố (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
25 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
26 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (UBND phường xã) 4 Người có công UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết
27 Thủ tục niêm yết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
28 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
29 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
30 Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60009494