Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
3 Đăng ký khai sinh 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
4 Đăng ký kết hôn 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
5 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
6 Đăng ký khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
7 Đăng ký lại khai sinh 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
8 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để trông giữ xe máy, xe đạp 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
9 Thủ tục xác nhận tình trạng nhà, đất 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
10 Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
11 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
12 Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận biển số nhà 4 Xây dựng nhà ở UBND phường xã Chi tiết
13 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
15 Thủ tục giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
16 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
17 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
18 Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại UBND xã (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
19 Thủ tục chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
20 Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
21 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
22 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
23 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
24 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong và ngoài thành phố (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
25 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
26 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (UBND phường xã) 4 Người có công UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết
27 Thủ tục niêm yết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
28 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
29 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
30 Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
31 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
32 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
33 Đăng ký lại kết hôn 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
34 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
35 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
36 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa UBND phường xã Chi tiết
37 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
39 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
40 Thủ tục xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
41 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
42 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
43 Đăng ký việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
44 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
45 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
46 Đăng ký khai sinh lưu động 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
47 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
48 Thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
49 Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
50 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60008978