Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
91 Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
92 Gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
93 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
94 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
95 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo 4 Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai . Chi tiết
96 Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính 4 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
97 Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
98 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
99 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
100 Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21776114