Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
102 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
103 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
104 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
105 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND quận huyện Chi tiết
106 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
107 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
108 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
109 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
110 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21776228