Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Trả lại giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
122 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
123 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
124 Trả lại khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
125 Xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21776626