Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Xây dựng

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh 4 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Chi tiết
42 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
43 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
44 Cấp lại chứng chỉ NĂNG LỰC hoạt động xây dựng hạng II, III (ghi sai thông tin do LỖI của cơ quan cấp) 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
45 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
46 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin 4 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
47 Cấp ĐIỀU CHỈNH HẠNG chứng chỉ HÀNH NGHỀ hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
48 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; công trình xây dựng nằm trên địa bàn từ hai (02) quận, huyện trở lên; công trình xây dựng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông; công trình xây dựng thuộc Danh mục nhà có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa phải bảo tồn được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
49 Cấp lại chứng chỉ HÀNH NGHÊ hoạt động xây dựng hạng II, III do LỖI của cơ quan cấp 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
50 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; công trình xây dựng nằm trên địa bàn từ hai (02) quận, huyện trở lên; công trình xây dựng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông; công trình xây dựng thuộc Danh mục nhà có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa phải bảo tồn được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
51 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
52 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
53 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 4 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Chi tiết
54 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 4 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Chi tiết
55 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
56 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
57 Cấp lại chứng chỉ hành nghề KIẾN TRÚC bị ghi sai do LỖI của cơ quan cấp 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng Chi tiết
58 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng Chi tiết
59 Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) 4 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Chi tiết
60 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60002534