Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi thông tin, khôi phục chứng thư số cho cá nhân 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
62 Đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi thông tin, khôi phục chứng thư số cho cơ quan, tổ chức 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
63 Đề nghị cấp mới, hủy, sửa đổi địa chỉ thư công vụ thành phố 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
64 Đề nghị cấp mới, hủy, sửa đổi quyền sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
65 Đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội/ hiệp hội (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông) 4 Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng Chi tiết
66 Đề nghị nâng lương thường xuyên cho viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở 4 Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng Chi tiết
67 Đề nghị phân giải tên miền danang.gov.vn 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
68 Đề nghị sử dụng dữ liệu trên Hệ thống eGov 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
69 Đề nghị xác nhận doanh nghiệp sản xuất phần mềm 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
70 Hiệp y khen thưởng 4 Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng Chi tiết
71 Tích hợp ứng dụng trên Hệ thống eGov 4 Công nghệ thông tin Chi tiết
72 Xác nhận danh sách thuê bao được hỗ trợ theo chương trình cấp dịch vụ viễn thông công ích  4 Bưu chính viễn thông Chi tiết
73 Ý kiến đối với cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài truyền thanh không dây 4 Bưu chính viễn thông Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18426922