Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Nội vụ

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
82 Thỏa thuận tiếp nhận cán bộ, công chức phường, xã từ tỉnh khác đến 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
83 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh 4 Quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Sở Nội vụ Chi tiết
84 Thủ tục cử đi đào tạo bác sĩ (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
85 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
86 Xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
87 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
88 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
89 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
90 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21771650