Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Nội vụ

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
62 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
63 Xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng đối với viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ 4 Công chức, viên chức Sở Nội Vụ Chi tiết
64 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
65 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
66 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
67 Công nhận ban vận động thành lập hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
68 Đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại 4 Quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Sở Nội vụ Chi tiết
69 Đổi tên quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
70 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
71 Hội tự giải thể 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
72 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
73 Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không qua thi để giải quyết chế độ nghỉ hưu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
74 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4 Chính quyền địa phương Sở Nội Vụ Chi tiết
75 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
76 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
77 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
78 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 4 Chính quyền địa phương Sở Nội Vụ Chi tiết
79 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
80 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18830689