Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
31 Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 4 Lao động Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
32 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình 4 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
33 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 4 Lao động Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21723299