Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
42 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 1 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
43 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
44 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
45 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
46 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
47 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
48 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
49 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 1 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
50 Thẩm định thiết kế kỹ thuật 2 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
51 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 1 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
52 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
53 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng đối với các công trình cấp III, IV 4 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
54 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở 4 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18424521