Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
2 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
3 Đăng ký hộ kinh doanh 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
4 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
5 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
6 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
7 Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
8 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
9 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
10 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
11 Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
12 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
13 Thẩm định thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp 4 Tiền lương UBND quận huyện Chi tiết
14 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
15 Cấp xác nhận quy hoạch 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
16 Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình cấp III, cấp IV khác nhà ở riêng lẻ) 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
17 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
18 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
19 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
20 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9543046