Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
2 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
3 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
4 Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
5 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
6 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
7 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
8 Thẩm định thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp 4 Tiền lương UBND quận huyện Chi tiết
9 Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình cấp III, cấp IV khác nhà ở riêng lẻ) 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
10 Đăng ký hộ kinh doanh 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
11 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
12 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
13 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
14 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 3 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
15 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
16 Cấp xác nhận quy hoạch 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND quận huyện Chi tiết
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
18 Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (áp dụng đối với các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
19 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
20 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương quản lý 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

8276442