Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
2 Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
3 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND các quận, huyện Chi tiết
4 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
5 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
6 Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 4 Dịch vụ thương mại UBND các quận, huyện Chi tiết
7 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân (UBND quận/huyện) 3 An toàn thực phẩm UBND các quận, huyện Chi tiết
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch UBND các quận, huyện Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 4 Dịch vụ thương mại UBND các quận, huyện Chi tiết
10 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn 4 Dịch vụ thương mại UBND các quận, huyện Chi tiết
11 Cấp phép thi công lắp đặt công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đang khai thác 4 Giao Thông Vận Tải UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục Chi tiết
12 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND các quận, huyện Chi tiết
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Hộ tịch UBND các quận, huyện Chi tiết
14 Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo UBND các quận, huyện Chi tiết
15 Thẩm định thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp 4 Tiền lương UBND các quận, huyện Chi tiết
16 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp (đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên cơ sở, đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí) 4 An toàn thực phẩm UBND các quận, huyện Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND các quận, huyện Chi tiết
18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia tách, hợp nhất 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND các quận, huyện Chi tiết
19 Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (áp dụng đối với các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 3 Giao Thông Vận Tải UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục Chi tiết
20 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (áp dụng đối với các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 3 Giao Thông Vận Tải UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng