Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
3 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
4 Đăng ký kết hôn 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
5 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
6 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
7 Đăng ký khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
8 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
9 Cấp giấy chứng nhận biển số nhà. 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
10 Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
11 Đăng ký lại khai sinh 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
12 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
13 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
14 Thủ tục xác nhận tình trạng nhà, đất 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
15 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
16 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên (UBND phường, xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
17 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
18 Cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
19 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
20 Xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9543342