Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Tư pháp

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 3 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
2 Thủ tục phục hồi danh dự 4 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Chi tiết
3 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
4 Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
5 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường 4 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Chi tiết
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
7 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
8 Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2 Quốc tịch Sở Tư pháp Chi tiết
9 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
10 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
11 Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên 3 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
12 Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
13 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 3 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
14 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
15 Thủ tục đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
16 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi 3 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
17 Thủ tục đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 3 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
18 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
19 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý 4 Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Chi tiết
20 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9988524