Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) 3 Viễn thông và Internet Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
2 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
3 Cấp đổi/cấp lại Giấy phép hoạt động in 3 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 3 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
6 Cấp Giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
7 Cấp Giấy phép hoạt động in 3 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
8 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 3 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
9 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 4 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
10 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin 4 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
11 Cấp Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 3 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
12 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được hoặc hết hạn (phạm vi nội tỉnh) 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
13 Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan, tổ chức thành phố Đà Nẵng 4 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
14 Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh 3 Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
15 Chấp thuận họp báo tại thành phố Đà Nẵng 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
16 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
17 Gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng 4 Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
18 Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố 3 Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
19 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế thi công dự án CNTT, BCVT 3 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết
20 Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án 3 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng