Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án 3 Thẩm định, Thẩm tra thiết kế các dự án, hoạt động về Bưu chính Viễn thông và CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
2 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt 4 Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
3 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
4 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế thi công dự án CNTT, BCVT 3 Thẩm định, Thẩm tra thiết kế các dự án, hoạt động về Bưu chính Viễn thông và CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
5 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) 4 Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
6 Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố 3 Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
8 Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan, tổ chức thành phố Đà Nẵng 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
9 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 3 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
10 Cấp Giấy phép hoạt động in 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
11 Gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
13 Cấp Giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3 Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
14 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
15 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
16 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) 3 Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
17 Thay đổi nội dung xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 3 Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
18 Cấp đổi/cấp lại Giấy phép hoạt động in 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
19 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
20 Cấp Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 4 Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

8223176