Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
3 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp 4 Lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
4 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
5 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
6 Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 4 An toàn vệ sinh lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
7 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
8 Thủ tục giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
10 Xác nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cá nhân 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
11 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
13 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
14 Cấp Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
15 Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 4 Trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
16 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
17 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
18 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
19 Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hợp quy đối với lắp đặt và sử dụng thang máy điện, thang cuốn, băng tải chở người tại các công trình xây dựng trên địa bàn 4 An toàn vệ sinh lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
20 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) 4 An toàn vệ sinh lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60010006